Starfsemin

Við veitum fræðslu og þjálfun

AFS undirbýr og eflir leiðtoga framtíðarinnar, virka borgara og þá sem vilja gera heiminn okkar betri með því að þjálfa með þeim lykilfærni 21. aldarinnar í að virkja, leiða og eiga árangursríkt samstarf við mismunandi menningaraðstæður. Alþjóðlegu skiptinema-, náms- og sjálfboðaliðaprógrömmin okkar eru þjálfun í menningarlæsi sem byggð er á víðtækum rannsóknum og er stýrt af þjálfuðum AFS-sjálfboðaliðum og starfsmönnum AFS.

Skiptinám erlendis á vegum AFS 

Við erum í fararbroddi við þjálfun í menningarlæsi, hvort sem þú kýst að ljúka menntaskólanámi í öðru landi, læra nýtt tungumál, fara í sumarskóla erlendis eða taka þér hlé á milli stúdentsprófs og háskólanáms til að víkka út sjóndeildarhringinn með ársdvöl við nám.

Fósturfjölskyldur 

Að hýsa AFS-skiptinema er gefandi og þroskandi ævintýri fyrir alla fjölskylduna. Þið fræðist um framandi menningu og hefðir, deilið ykkar reynslu og öðlist nýja sýn á lífið.

Sjálfboðastarf 

Sjálfboðaliðar AFS á hverjum stað eru drifkrafturinn í öllu starfi samtakanna og veita nemendum og fjölskyldum virkan stuðning á ferðalagi sínu. Sjálfboðaliðar koma einnig að stjórnsýslu og stefnumótun og leiða þróunarverkefni í samstarfi við skóla og samfélög á hverjum stað.

Þjálfun í menningarlæsi og fræðsla um borgaravirkni 

Við hjálpum fólki á öllum aldri og með margs konar bakgrunn að þróa með sér leiðtogafærni, hæfni til að leysa úr vandamálum, tungumálafærni og þá þvermenningarlegu færni sem nauðsynleg er til að stuðla að breytingum til hins betra um allan heim.

Screen Shot 2016-10-03 at 9.01.22 PM
Screen Shot 2016-10-03 at 9.04.03 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.11.02 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.13.48 PM

 

Hugsjónin

Með því að tengja hugmyndafræði okkar um að „læra að lifa saman“ við veigamikil, vandamál sem mannkynið stendur frammi fyrir vinnur AFS markvisst að því að efla menningarlæsi sem skilvirkt og öflugt verkfæri til að gera heiminn réttlátari og friðsamari. AFS fagnar fjölbreytninni og lítur svo á að margbreytileikinn geri heiminn okkar skemmtilegri og sterkari.

Markmið AFS 

AFS eru alþjóðleg sjálfstæð félagasamtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Samtökin bjóða upp á þvermenningarleg námstækifæri þar sem hægt er að öðlast þá þekkingu, færni og skilning sem þarf til að vinna að réttlátari og friðsamari heimi.

Gildi AFS  

AFS hjálpar fólki að verða ábyrgir borgarar og stuðlar að friði og skilningi milli manna í margbreytilegum heimi. AFS gerir sér ljóst að misrétti, ójöfnuður og skortur á umburðarlyndi ógnar friði í heiminum.

AFS leitast við að styrkja trúna á sjálfsvirðingu og manngildi okkar allra, sama hvert þjóðerni okkar eða menningarlegur bakgrunnur kann að vera. AFS stuðlar að skilyrðislausri virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi, óháð kynþætti, kyni, tungumáli, trúarbrögðum eða félagslegri stöðu.

Starfsemi AFS byggir á grunngildum okkar, sem eru sjálfsvirðing, virðing fyrir fjölbreytileika, sátt, nærgætni og umburðarlyndi.

Sagan

Alþjóðlegu fræðslusamtökin AFS starfa í yfir 50 löndum í öllum heimsálfum.  Saga samtakanna nær allt til fyrri heimstyrjaldarinnar en formlega hófust nemendaskipti árið 1947.  AFS hóf starfsemi sína á Íslandi tíu árum síðar, árið 1957 en þá héldu átta fyrstu íslensku skiptinemarnir til Bandaríkjanna. Síðan hefur starfið vaxið og nú sendir AFS á Íslandi árlega milli 100-120 skiptinema til dvalar á erlendri grund og tekur á móti 30-40 erlendum nemum ár hvert.

Hollvinir-AFS_logo

Tilgangur Hollvina er að styrkja nemendur og fjölskyldur til þátttöku í nemendaskiptum AFS styrkja rannsóknir á samskiptum fólks af ólíkum menningaruppruna svo og  verkefni sem hafa það að markmiði að stuðla að nemendaskiptum og auka menningarskilning fólks af ólíkum menningaruppruna.

Hollvinir AFS

AFS og gera fleirum kleift að fara í skiptinám á vegum AFS.

Árið 2009 hóf stjórn AFS á Íslandi undirbúning að stofnun styrktarsjóðs til að styðja við bakið á ungu fólki með áhuga á að kynnast öðrum menningarheimum. Eftir nokkra undirbúningsvinnu var samþykkt á aukaaðalfundi AFS þann 20. febrúar 2013 að stofna sjálfseignarstofnunina Hollvini AFS á Íslandi. Í framhaldi var stofnfundur Hollvina haldinn í Þjóðmenningarhúsinu þann 21. mars 2013.

Stofnfélagar voru alþjóðlegu fræðslusamtökin AFS á Íslandi, sem starfað hafa á Íslandi frá árinu 1957, og 36 einstaklingar sem voru meðlimir í samtökunum og höfðu tekið þátt í starfi þeirra á einn eða annan hátt. Síðan hafa fleiri Hollvinir bæst í hópinn, en þar að auki eru skráðir nokkrir styrktarfélagar sem veita stofnunni fjárframlög.

Stjórn Hollvina

Í stjórn Hollvina AFS á Íslandi sitja þrír fulltrúar, tveir kjörnir á aðalfundi stofnunarinnar og einn tilnefndur af stjórn AFS á Íslandi. Núverandi stjórn skipa : Erlendur Magnússon fjárfestir, Guðrún Björk Bjarnadóttir framkvæmdastjóri og Þorvarður Gunnarsson löggiltur endurskoðandi.

Úthlutun sjóðsins

Tekjur stofnunarinnar, sem nota skal til úthlutunar styrkja, eru arður af stofnsjóði, árlegt framlag AFS á Íslandi til stofnunarinnar, árgjald hollvina ásamt gjöfum og öðrum frjálsum framlögum til styrktar stofnuninni. Stofnunin úthlutar að lágmarki árlega og gerir það í samstarfi við skrifstofu AFS á Íslandi.

Megintilgangur styrkjaveitinganna er að aðstoða nemendur frá efnaminni heimilum, en þó er einnig heimilt að veita styrki til verðandi skiptinema sem hafa sýnt afbragðs árangur á ýmsum sviðum, s.s. í námi, listum eða íþróttum. Öllum fyrirspurnum varðandi Hollvini AFS á Íslandi má beina til skrifstofu AFS: [email protected]